VietTUG.org - old forum

id = 1524, parent = 1523, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.16, time = 2006/03/25 (1143229538) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Mình có hai file .tex tài liệu, khổ nỗi là một file thì gõ bởi họ font VISCII, một file thì gõ bằng TCVN. Bây giờ mình muốn nhập hai tài liệu này làm một tài liệu thống nhất thì phải làm sao?
Chào Cuong, rất đơn giản, chẳng hạn dùng Unikey để chuyển mã TCVN sang VISCII hoặc ngược lại