VietTUG.org - old forum

id = 1523, parent = 0, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143228138) ,
subject = Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 1592, karma = 0+0-,
Không biết mình mở một topic mới thế này có hợp lý không? Hiện tại mình có một vấn đề nhờ mọi người giúp. Mình có hai file .tex tài liệu, khổ nỗi là một file thì gõ bởi họ font VISCII, một file thì gõ bằng TCVN. Bây giờ mình muốn nhập hai tài liệu này làm một tài liệu thống nhất thì phải làm sao? Tất nhiên là có thể làm thủ công kiểu ghép tài liệu, nhưng hình như Kyanh đã từng nói về việc chuyễn đổi các họ Font này. Vậy mong mọi người giúp đỡ mình chuyện này nhé. Cảm ơn mọi người.