VietTUG.org - old forum

id = 1522, parent = 0, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143222635) ,
subject = Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 2251, karma = 0+0-,
Hai tuần nữa, mình sẽ tổ chức một lớp học sử dụng TeX cho học viên cao học như đã nói trong buổi giới thiệu. Hiện nay đang dựa vào tất cả các tài liệu đã có về TeX để soạn lại thành một tập bài giảng phù hợp. Sáng nay đã gặp Thầy trưởng khoa Công nghệ thông tin và thầy đã đồng ý đứng ra mượn phòng máy và máy chiếu cho các buổi dạy này. Trình độ còn non kém nhưng hy vọng nhờ như thế mình sẽ học thêm được nhiều điều. Có gì mong mọi người trên viettug.org giúp thêm. Đã có 27 người đăng ký lớp này. Phòng máy có 30 máy, đang cần có thêm học viên. Ai cần tìm hiểu thì đăng ký.

PS: Đã có khá nhiều người nói với mình rằng trang web của chúng ta rất thú vị. Hy vọng là ngày càng có thêm thành viên cho Kyanh ... sướng