VietTUG.org - old forum

id = 1518, parent = 1512, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.191, time = 2006/03/24 (1143133556) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
hi bác hoangoclan, cái hình đó vẽ bằng cái gì, mới là quan trọng. việc trình diễn toạ độ cho thấy là... khó có thể vẽ trong metapost. /me đoán là bằng Maple.

vì nếu không cho cái hàm của lá Descartes thì.. bác chỉ còn nước mần như /me thui hà . có hàm rùi bỏ dzo Maple nó phán cái rẹt

@tsnsidon: hê, lạc muốn lạc đề nữa à