VietTUG.org - old forum

id = 1515, parent = 1512, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.83.2, time = 2006/03/23 (1143117929) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Hình chi mà vỡ nát thế nhỉ. Bác hoangoclan chuan bị chơi chiêu gì nữa đây.

@hoangoclan: Bác tham khảo bác kyanh thêm mấy cái tips cắt dán hình nhé! Bác ấy có nhiều chiêu độc như thịt vịt ấy.