VietTUG.org - old forum

id = 1512, parent = 1449, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.96.103, time = 2006/03/23 (1143115087) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này sao giống của bác kyanh ghê nhỉ?

http://www.math.hope.edu/newsletter/decart.gif