VietTUG.org - old forum

id = 1486, parent = 0, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.198, time = 2006/03/20 (1142873193) ,
subject = karma karma karma karma, hits = 14948, karma = 0+0-,
vừa bật hỗ trợ karma cho diễn đàn.

karma cho phép bạn thêm/trừ điểm của mỗi thành viên, khi một bài viết nào đó của thành viên khiến bạn thấy hứng thú hoặc quá chuối...

bạn dùng karma+ để tăng điểm và karma- để bớt điểm. sau khi thay đổi karma, quyền thay đổi karma của bạn sẽ bị hạn chế trong 1 phút.

10 thành viên có điểm karma cao nhất sẽ được thông báo ở trang chinh của việtTUG.

diễn đàn thể hiện điểm karma như sau (ngay sau nickname)
http://sarovar.viettug.org/img/karma1.png
điểm âm hoặc bằng 0 có màu đen. điểm dương có màu xanh. /me kô dùng dấu vì... nhìn qua thì ai cũng dương cả

người đầu tiên được điểm karma+ là bác cuong12giaitich vì những đóng góp rất tích cực của bác ấy . xem ở đây: LINK_HERE