VietTUG.org - old forum

id = 1470, parent = 1465, thread = 1462, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/19 (1142767901) ,
subject = Re:ví dụ về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha, nghe câu này Kyanh sẽ buồn mà phải tìm gặp lik uống... "rựu" mất thôi. Ha ha.

Hoan nghênh bạn lyk. Các ví dụ của bạn rất tốt cho những người mới bắt đầu với \TeX. Nếu bạn có thời gian hãy đưa thêm thật nhiều ví dụ kiểu như thế nữa nhé. Cái này phải giới thiệu để mọi người vào đây lấy ví dụ của lyk về nghâm cứu