VietTUG.org - old forum

id = 1465, parent = 1462, thread = 1462, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.81.213, time = 2006/03/17 (1142598122) ,
subject = Re:ví dụ về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác lyk hướng dẫn chu đáo & sư phạm ghê! Chả bù với kụ kyanh luôn khó tính và nổi cáu với người khác!!!

Hoan nghênh bác đến với Viettug.