VietTUG.org - old forum

id = 1452, parent = 0, thread = 1452, catid = 13, locked = 1, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/15 (1142431891) ,
subject = Pctex 5.1 lỗi tiếng việt, hits = 3131, karma = 0+0-,
Mình dùng PCtex 5.1 với vietkey
Dùng kiểu gõ unicode ;Vncode tcvn3;............. để gõ tiếng việt trong PCtex thì 1 số chỗ bị lỗi
Cái gần đạt nhất là cách gõ unicode với chỉ không gõ được "ễ";"ă" "ệ" "ơ" còn những cái khác như "â" "ê" v....v........ đều được
Bác Kì anh nói về cái sử dụng setting về phông chữ không rõ
Có thể nói rõ hơn cho mình được không?

À quên mình đã dùng cách là lấy thư mục texmf-pti ( dạng file nén) ở diễn đàn mình về để copy đè vào cái texmf-pti của PCtex nhưng kết quả chảng khả quan 1 chút nào