VietTUG.org - old forum

id = 1449, parent = 1446, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.170, time = 2006/03/15 (1142420684) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
tsnsidon:
híc, đỉnh lá có vẻ không được trơn lắm. Bác đã làm nó méo thực sự rồị Chúc mừng!!!
Cái gì tròn trịa quá thì hiếm và khó coi

méo như thế thì mới thiệt cái này cũng là triết lý sống mà