VietTUG.org - old forum

id = 1446, parent = 1444, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.95.38, time = 2006/03/15 (1142381788) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
híc, đỉnh lá có vẻ không được trơn lắm. Bác đã làm nó méo thực sự rồị Chúc mừng!!!