VietTUG.org - old forum

id = 1432, parent = 0, thread = 1432, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.84, time = 2006/03/11 (1142010481) ,
subject = g::htt.jpg, hits = 1543, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/htt.jpg.jpg
long già rất trẻ: Anh Thanh o hoi nghi deo con Su Tu oai ghe
khỉ không đột: okie
khỉ không đột: cái đó lâu rùi
khỉ không đột: kô kiếm đâu ra cái hình mới hơn,
khỉ không đột:
long già rất trẻ: Nhuwng maf oai
long già rất trẻ: Chuws cofn hifnh moi ma mac quan xa lon thi hay ho gi
long già rất trẻ: voi lai cai hinh do dep trai
khỉ không đột: =))
long già rất trẻ: hinh moi thi toc bac nhieu qua