VietTUG.org - old forum

id = 1396, parent = 1388, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141814562) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Hay là Kyanh cho anh em(một số người) được quyền dùng chức năng này đi. Gửi hình cho Kyanh, hôm nào ra đường thấy hình mình, eo ôi, sợ lắm
Hi, hiện có bác hhp, kyanhmr. chú dùng được tính năng này. bác cuong12giaitich muốn có thì phải chờ cái đã: khi nào bác hoàn toàn rảnh. vài thứ liên quan đến bảo mật nữa, cần trao đổi riêng với bác