VietTUG.org - old forum

id = 1388, parent = 1378, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/07 (1141750707) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
mấy bác có cái hình gì gửi /me bỏ lên đi biết mặt nhau ra đường còn chộ chứ
Hay là Kyanh cho anh em(một số người) được quyền dùng chức năng này đi. Gửi hình cho Kyanh, hôm nào ra đường thấy hình mình, eo ôi, sợ lắm