VietTUG.org - old forum

id = 1385, parent = 0, thread = 1385, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.105, time = 2006/03/07 (1141718927) ,
subject = vnmik-2.1, hits = 2216, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: vnmik-2.1

lưu ý nhỏ:

* bản vnmik-2.1 đã có, nhưng hình như một số vẫn tải về bản 1.4

* khi tải về bản 2.1, chỉ tải tập tin vnmik-2.1.zip (bản chính thức). Còn bản vnmik-2.1.1.zip là bản devel/testing (bản thử nghiệm)

* hiện có 2 thông báo lỗi: khi cài trên Windows XP Home, bộ gốc do nhà phân phối máy tính HP cung cấp cùng với máy laptop của họ, sẽ bị lỗi: khởi động lại máy.

Nguyên nhân? Chương trình "registry.exe" của Windows đã bị khóa bởi Administrator. Khi gọi registry.exe sẽ tự động phát sinh lỗi và khởi động lại máy.

cheers