VietTUG.org - old forum

id = 1383, parent = 1375, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.105, time = 2006/03/07 (1141718029) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Xin góp ý một chút:

Khi bạn muốn đánh số theo kiểu này, nghĩa là bạn muốn toàn bộ document sẽ theo 1 style. Tốt nhất là bẹn nên để phần 'định nghĩa lại' (\renewcommand) vào preamble (trước \begin{document}):

Như vậy, chỉ cần định nghĩa một lần, và quan trọng là: sau này bạn muốn sửa lại cũng hết sức dễ dàng
Khi tối, ngồi nghĩ lại. thấy bác Long nói đúng mà không đúng.

* đúng: cái ý của bác ấy
* không đúng: cách áp dụng. vì sao? có những cái gọi là ngữ cảnh. cụ thể là cách thay đổi chỉ số phương trình ở trên. đã là ngữ cảnh thì kô thể mang vào phần preamble được, kết quả rất kỳ dị.

túm lại: cách thay đổi chỉ số mà bác dduyhai đưa ra là chính xác. cách của bác Long kô thể mần được. tỉ số là 1:-1

cheers!

PS: vì chuyện này mà mình nghĩ đến karma ui bác Long chuối quá