VietTUG.org - old forum

id = 1359, parent = 1355, thread = 1355, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/06 (1141656382) ,
subject = Re:@Kyanh (Hình ảnh trên forum), hits = 0, karma = 0+0-,
cái này vốn là đặc điểm của một function lấy từ punbb.

/me vốn kô ưa dạng *.swf, vì ở nhiều trình duyệt xem hỏng có được nếu thật sự hỗ trợ đó là cần thiết thì /me sẽ ngâm cứu

thanks

PS: tin giờ chót: đã có thư viện hình