VietTUG.org - old forum

id = 1355, parent = 0, thread = 1355, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.125, time = 2006/03/06 (1141595150) ,
subject = @Kyanh (Hình ảnh trên forum), hits = 672, karma = 0+0-,
Chào Kyanh,

Việc đưa hình ảnh lên forum chỉ dùng được cho dạng .jpg, còn các dạng khác thì sao? Chẳng hạn .gif, .swf,...Mình dùng thử .swf nhưng không được.