VietTUG.org - old forum

id = 1305, parent = 1188, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/27 (1141054627) ,
subject = Re:Lệnh tạo section (một số vấn đề...), hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
Hoặc là

2.1. Định nghĩa
2.2. Định nghĩa
2.3. Định lý
2.4. Mệnh đề
2.5. Bổ đề.....

Vậy phải làm thế nào? Mong các anh chị giúp.
Chào bạn Khách. Nếu bạn chưa thể dùng gói n-theorem để làm được điều này, bạn có thể thêm vào lệnh \swapnumbers trong file nguồn:

Ví dụ:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsthm} % thêm bởi kyanh, ngày 29/03/2006

% <move>
% chuyển lên preamble bởi kyanh ngày 29/03/2006
\swapnumbers %%Nhớ là cho lệnh này ở đây nhé
\newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề}
\newtheorem{definition}[theorem]{Định nghĩa}
% </move>

\begin{document}
\section{test}
\begin{definition}
test
\end{definition}
\begin{definition}
test
\end{definition}
\begin{theorem}
test
\end{theorem}
\begin{lemma}
test
\end{lemma}
\begin{proposition}
test
\end{proposition}
\end{document}

Và sẽ cho ra kết quả là:
1. test
1.1. Định nghĩa. test
1.2. Định nghĩa. test
1.3. Định lý. test
1.4. Bổ đề. test
1.5. Mệnh đề. test

Chúc bạn thành công.