VietTUG.org - old forum

id = 1303, parent = 1298, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/27 (1141037552) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
/me biết chứ. Ngay khi đọc cái yêu cầu của của bác Editor đã muốn phang một câu rùi. Nhưng đời có chuyện ngược, như cái chuyện cỡ 13pt. Đành phải hack thui.

Có hai cách: một cái hhp đã chỉ ra Cái của mình cũng hệt như cái của hhp thui, nhưng chỉ phải gõ code một lần là xong

Việc hack chỉ nên dùng cho những trường hợp bất khả kháng. Nhất trí với bác LongPhan thui