VietTUG.org - old forum

id = 1299, parent = 1290, thread = 1286, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.77.187, time = 2006/02/27 (1141032401) ,
subject = Re:nhờ giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
vntex hỗ trợ nhiều input encoding, tcvn là một trong số đó, ngoài ra bác còn có thể sử dụng utf8 (hình như cái ni TC không hỗ trợ), và VISCII. Font viscii ttf bác có thể search trên web cua lehoan hoac ts. Nguyễn van Hiệp.

Note: viscii là defaultencoding của vntex.

@kyanh:

Cái keyboard của forum có vấn đề:

Forrrum (3r) --> Forum thay vì Forrum (2r) --> Forum