VietTUG.org - old forum

id = 1298, parent = 1281, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.77.187, time = 2006/02/27 (1141031907) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
Mô phật!

Xin phê bình đ/c Kyanh!

\TeX được xây dựng nhằm đảm bảo kết cấu văn bản luôn thuần nhất và cấu trúc rõ rệt.

Hiển nhiên là với \tex thì xào nấu kiểu gì cũng được, nhưng không nên tùy tiện quá mức.

Đáng lý ra bác Kyanh nên trao đổi rõ hơn về pros & cons của việc thay đổi mấy cái counter đó trước khi show code. Tránh trường hợp mọi người sẽ nghiện \hack. Bác làm thế là đang biến cho cái forum này trở thành việt-túc-hách king rồi đó