VietTUG.org - old forum

id = 1296, parent = 1106, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140984530) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
anh oi, phim meta la phim nao day a?
híc, có bác nào biết /me sai mà kô giúp /me sửa hỉ

trưóc đây đọc một tài liệu, bảo meta là alt. bi chừ có một tài liệu khác, nói là alt là alt, meta là phím windows ;( chắc là mình đãng trí, quên mất rùi.

sorry bà con. alt là alt. mèo lại hoàn miu thui