VietTUG.org - old forum

id = 1290, parent = 1287, thread = 1286, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140979584) ,
subject = Re:nhờ giúp đỡ, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề:
Cuong12giaitich:
PS: Ôi, sợ Kyanh cười quá. Chính mình đã từng gặp các vấn đề này mà
* Ai cũng có hồi bí mà
* Bác tranh thủ dành được chút ít thời gian để giúp đỡ mọi người /me dzui lắm rùi. Bằng việc giúp đỡ người khác bác cũng học được khối điều. Ít ra... là biết bực mình với câu hỏi của người khác