VietTUG.org - old forum

id = 1279, parent = 1272, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.17, time = 2006/02/26 (1140891548) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
mà hướng dẫn của anh lại cứ đánh \S 0 (Bài 0) cho tất cả các \section đấy ạ
Sorry bạn, mình bị nhầm code. Mình đã sửa ở bài trước.

Sorry again!