VietTUG.org - old forum

id = 1275, parent = 1272, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/25 (1140886553) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhân tiện đây, cho em hỏi là trong văn bản em dùng \section*{}, thì trong văn bản in không đánh số mục. Thế có cách nào (lệnh nào)để phần section thì không đánh mục nhưng phần \subsection trong đó vẫn đánh số không?
Ví dụ, mình muốn là khi gõ vào:

\section*{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
\section*{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
\subsection{Thu}
...


thì nó vẫn cho ra là

Thu %%Phần \section 1 không đánh số
1.1 Thu %%Nhưng phần \subsection vẫn đánh số thế này
1.2. Thu
1.3. Thu
Thu  %phần \section 2 cũng không đánh số
2.1. Thu %%Nhưng phần \subsection vẫn đánh số thế này
2.2. Thu
2.3. Thu
...


Liệu có thể làm được điều này không?