VietTUG.org - old forum

id = 1268, parent = 1266, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.214, time = 2006/02/25 (1140802778) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
Cái lệnh \S là để in ra ký hiệu "BÀI" (hai cái con giun ấy ) phải không ạ?
Sorry ! Bạn gửi liền hai bài, nhưng mình không hiểu ý bạn muốn hỏi gì!

Lệnh \S đúng là in ra ký hiệu xoắn... Có phải là bạn muốn làm thế nào để in ra \$ vào đầu mỗi tiêu đề các mục không? Bạn thử cách đơn giản nhất sau ( chưa phải là tốt nhất )

% mã cũ bị sai  \renewcommand{\section}[1]{\S\thesection.\space#1}
\renewcommand\thesection{\S\arabic{section}}


PS: bạn vui lòng tạo chủ đề mới cho mỗi vấn đề của bạn. Như thế mọi người sẽ trả lời bạn nhanh hơn và các bạn khác cũng dễ theo dõi sau này. Cám ơn bạn!