VietTUG.org - old forum

id = 1266, parent = 1194, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/25 (1140800881) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
chào các anh chị

em muốn hỏi về vấn đề sau đây: em đang có một khoá luận chia làm 4 bài,
em dang định làm như sau:

\S 1. Khái niệm vành.
1.1. Khái niệm
1.1.1. Vành
1.1.2. Vành giao hoán
1.2.3....
1.2. Ví dụ
1.2.1. Ví dụ 1.
1.2.2. Ví dụ 2.
...
\S 2. Vành ma trận
2.1. Định nghĩa.
2.2. Định lý.
2.3. Hệ quả.
2.4. Các tính chất.
2.4.1. Mệnh đề.
2.4.2 Mệnh đề.
...
\S 3. Ideal trong vành ma trận.
3.1. Định nghĩa.
3.2. Ví dụ.
.....

Vậy em phải làm sao? Mong các anh giúp.

Cái lệnh \S là để in ra ký hiệu "BÀI" (hai cái con giun ấy ) phải không ạ?