VietTUG.org - old forum

id = 1225, parent = 1222, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/17 (1140173289) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Mắt bác có vấn đề sao? /me gửi hai cái sao chỉ thấy một cái
Rồi, bây giờ thì thấy rồi Kyanh à. Vì cái file đi kèm nó bung ta trong thân của mail nên mình không thấy. Cảm ơn nhé.

PS: Mắt có vấn đề thật. Hôm kia kiểm tra, đã 2.5 độ rồi