VietTUG.org - old forum

id = 1222, parent = 1212, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.248.7, time = 2006/02/17 (1140116255) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Cảm ơn vanchutr(thầy Chú) và Kyanh về pstricks. Trong các file .tex mà Kyanh gửi cho mình, đa số đều dùng \usepackage{2cin1}. ...

Vậy, tác dụng của nó, và gói đó lấy ở đâu? Mong Kyanhvanchutr(thầy Chú) giúp đỡ.
Mắt bác có vấn đề sao? /me gửi hai cái sao chỉ thấy một cái