VietTUG.org - old forum

id = 1217, parent = 1212, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = pstricks (guest), ip = 220.231.98.2, time = 2006/02/17 (1140114996) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin nói thêm lệnh $\epsfbox{vidu.1}$ là lệnh nạp hình có tên vidu.1, hình này đã tạo ra từ METAPOST.
Nếu bạn nào đã có file nguồn ( bản dịch) của tôi ( có các ví dụ ) và quen dùng TeX, LaTeX thì tự cắt các ví dụ ra và đưa vào thử nghiệm thì cũng đơn giản thôi chứ không quá rắc rối.
Một thông báo nữa: Gói Pstricks-add-2.74 đã được giới thiệu ( đã upload ) nhưng tôi đang vào thì bị cúp điện nên không còn nhớ địa chỉ, các bạn có thể download (tìm từ google là tốt nhất - hoặc đi vào ngay việc tìm pstricks cũng được).
Chúc làm ăn ngon lành