VietTUG.org - old forum

id = 1212, parent = 85, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/16 (1140108832) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn vanchutr(thầy Chú) và Kyanh về pstricks. Trong các file .tex mà Kyanh gửi cho mình, đa số đều dùng \usepackage{2cin1}. Mình tìm trong đĩa CD MiKTeX không tìm thấy gói này để cài. Chính vì thế những lệnh $\epsfbox{input.1}$ trong file .tex đó không dùng được. Khi "xoá" lệnh này đi (% \usepackage{2cin1} %$\epsfbox{input.1}$), thì chạy rất tốt và mình chưa thấy lỗi gì khi bỏ các lệnh trên cả. Vậy, tác dụng của nó, và gói đó lấy ở đâu? Mong Kyanhvanchutr(thầy Chú) giúp đỡ.