VietTUG.org - old forum

id = 1210, parent = 1208, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.70.231, time = 2006/02/16 (1140049315) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
@Mr. Texxxxxxxx....

Công cụ vẽ hình TeX hỗ trợ thì có khá nhiều, không có cái nào là mạnh nhất cả. Tốt nhất, bạn hãy cho mọi người biết bạn muốn vẽ loại hình gì??? Có thế bà con mới có thể hỗ trợ hợp lí nhất.

@Kyanh:

Với lập luận trên, lời khuyên dùng Ơ-cờ-lít là vô nghĩa!

Cái món ni chỉ dùng vẽ các hình sơ cấp, quỹ tích hình học và đồ thị hàm số đơn giản (đa thức, phân thức, lượng giác, mũ, log).

Ưu điểm: Ngôn ngữ mô tả cực kỳ tường minh, sư phạm. Đọc sách mất 10 phút, chiến được ngay. (Nhưng muốn vẽ cho ra hồn thì... một buổi).

Cái lợi nữa là preview trong 0.0000001 second bằng xeukleides. Coi ngon lành thì eukleides nó. ---> attach to tex file.

Anh em GV PT xài Cabri, Geoplan thèm nhỏ dãi . Khả năng convert cao, vì khi đã dịch sang .EPS, có thể chuyển được sang tất cả các định dạng khác thông qua PhotoShop (Not free)/GiMP (Totally free)

Nhược điểm: vẽ trong không gian 2 chiều.