VietTUG.org - old forum

id = 1194, parent = 1188, thread = 1188, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.195, time = 2006/02/14 (1139906992) ,
subject = Re:Một số vấn dề không biết hỏi ai, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ câu trả lời của bác Long là đúng nhất. của bác hhp chỉ là workaround

2/ không hiểu khoảng cách giữa hai \subsection là gì? khoảng cách đó tuỳ thuộc vào lớp tài liệu đang dùng, và thậm chí gói bạn đang dùng. Thường thì người dùng không quan tâm đến khoảng cách đó. Chỉnh lại \startsection là điều không hay. Bởi việc bố trí tài liệu khéo léo có thể khắc phục lỗi này,

3/ bạn nên dùng gói amsthm hoặc ntheorem để thể hiện các định lý. tài liệu về gói sau cùng tìm thấy ở:
LINK_HERE-vn
LINK_HERE-vn

Về yêu cầu của bạn. Nếu muốn:
Định nghĩa 2.1
Định nghĩa 2.2
Định lý 2.3
Mệnh đề 2.4
Bổ đề 2.5
thì có lẽ bạn muốn đánh số theo Mục. Như vậy, bạn hãy khai báo
% như hhp đã chỉ ra
\newtheorem{theorem}{Định lý}[section] % đánh số theo Mục
\newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề} % đánh số theo định lý.
\newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề} % ---
\newtheorem{definition}[theorem]{Định nghĩa} % ---


còn nếu muốn
2.1. Định nghĩa
2.2. Định nghĩa
2.3. Định lý
2.4. Mệnh đề
2.5. Bổ đề.....
thì cách đơn giản và tuyệt vời nhất... là dùng ntheorem

34/ chắc là nhiều người muốn biết bạn là ai. Hãy chọn cho bạn một cái nick đáng yêu nhé