VietTUG.org - old forum

id = 1190, parent = 1146, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = Texxxxxx (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/14 (1139863603) ,
subject = Re:MetaPOST: demo, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Bắt đầu với MPOST (MetaPost)
1. Phải cài đặt thành công MetaPost ( rất đơn giản ). Thông thường khi cài đặt MikTeX ở dạng Large là tự động có MetaPost.
de cai mpost can nhung goi nao va down ve o dau?