VietTUG.org - old forum

id = 1186, parent = 1185, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.158, time = 2006/02/12 (1139736531) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác.

/me nói rồi. Đã thử làm như vậy, nhưng thấy nó kô work nên trả lại như cũ. Chắc là có trục trặc nhỏ với hệ thống của /me. Kiểm tra lại.

Yên tâm hơn