VietTUG.org - old forum

id = 1185, parent = 1184, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.115, time = 2006/02/12 (1139678948) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
Kyanh,

Lý do là tập tin pdftex.cfg trong vnmil 2.1.1 mà mình download về là có nhưng rỗng chả có khai báo gì cả (số bytes=0), chắc nàng tiên nữ nào xóa mất hết rồi. Kyanh xem lại coi trong texmf_root.tgz của vnmil 2.1.1. Mình đã thêm các khai báo như Kyanh đã nói trong pdftex.cfg của Kyanh thế là chạy rầm rầm liền. Điều này chắc chắn 100% đó.