VietTUG.org - old forum

id = 1171, parent = 1162, thread = 1162, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.18, time = 2006/02/11 (1139606387) ,
subject = Re:tài liệu AmsMath, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn. Mình đang chỉnh phần tải về. Nên tạm thời tắt nó đã. Điều này đã khiến bạn bối rối.

Bạn vui lòng tải về ở đây:

LINK_HERE-vn
LINK_HERE-vn

( bạn chỉ cần tải về tập tin có số phiên bản lớn nhất, 589 thì phải)

Good luck!