VietTUG.org - old forum

id = 117, parent = 116, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.106, time = 2005/09/23 (1127483941) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
bác tìm trên google xem Không biết bác cần chuyển làm gì? Mấy cái TYPE1 chuyển từ TTF nó to khủng khiếp , /me thua luôn