VietTUG.org - old forum

id = 1153, parent = 1152, thread = 1152, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.153, time = 2006/02/09 (1139476642) ,
subject = Re:đi cùng với MiKTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn Nguyễn Quốc!

1/ gõ tiếng Việt ở diễn đàn: bạn có thể chọn bộ gõ ở cạnh khung soạn thảo như trong hình sau:
http://download.viettug.org/users/kyanh/bbcode1.jpg

2/ Mục đích của VnMiK là giúp đỡ người dùng mới làm quen với LaTeX. Với bạn thì có lẽ VnMiK không phù hợp. Về VnMiK mong bạn góp ý ở đây:
LINK_HERE

3/ Về các chương trình bạn yêu cầu: (Winshell, WinPic 3.08, GhostView 4.2, WinEdt 5.4, fontfix.sys, Java 1.5, tex power 0.0.9d, ppower 4), mình nghĩ chúng không có ở diễn đàn này. Bạn có thể dùng Google để tìm kiếm chúng. Mình rất bận, chỉ giúp bạn được chút xíu sau đây:

- GhostView và liên quan: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
- WinPic:
+ http://people.freenet.de/dl4yhf/winpicpr.html
+ http://people.freenet.de/dl4yhf/winpic/winpicpr.zip
- WinEdt: http://www.winedt.com/download.html
- TexPower: http://texpower.sourceforge.net/
- PPower: http://www-sp.iti.informatik.tu-darmsta … e/ppower4/

Về WinEDT, mình không thể cung cấp key cho bạn được. Bạn vui lòng xem ở đây (quy định của ViệtTUG): LINK_HERE

Chúc bạn gặp nhiều may mắn!