VietTUG.org - old forum

id = 1140, parent = 1103, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.137, time = 2006/02/07 (1139247851) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Một mẹo vặt để sử dụng tối đa các chức năng của Acrobat Reader 7.0. Mọi người hãy mở một file PDF bất kỳ, sau đó Ctrl + K. Khi đó các bạn có thể có rất nhiều lựa chọn để khai thác chức năng của nó.

PS: Mình thấy nó hay hay nên post lên, không biết Kyanh có ý kiến gì không?
bài chuyển bởi kyanh