VietTUG.org - old forum

id = 1097, parent = 1093, thread = 1093, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/01 (1138726845) ,
subject = Re:thầy Chú gửi hoangoclan, cuong, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
To Cuong:
Tôi đã gửi cho Cường đĩa cài đặt MikTeX (bản khá mới) trước Tết vài ngày. Không biết đã nhận được chưa.
Không cần tải gói PSTRICKS vì trong MiKTeX khi cài dạng small là tự động có gói PSTRICKS
Em cảm ơn thầy nhiều. em đã nhận được nó trước Tết. Thực ra em đã nhắn cho thầy rồi ạ. Em cảm ơn thầy nhiều.