VietTUG.org - old forum

id = 1093, parent = 0, thread = 1093, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.54, time = 2006/01/31 (1138649134) ,
subject = thầy Chú gửi hoangoclan, cuong, hits = 664, karma = 0+0-,
To Cuong:
Tôi đã gửi cho Cường đĩa cài đặt MikTeX (bản khá mới) trước Tết vài ngày. Không biết đã nhận được chưa.
Không cần tải gói PSTRICKS vì trong MiKTeX khi cài dạng small là tự động có gói PSTRICKS

To Hoangoclan:
Hoangngoclan thân,
Tôi biết có TexLive (trên đĩa CD gồm hai đĩa: Một dùng cho Windows và một dùng cho Linux). Rất tiếc là tôi không còn bản 8. Nếu bạn ở Nha Trangthì mình cho chép bản mới nhất TexLive 8 (một đĩa DVD).
Tôi cũng muốn tải bản đó lên mạng mà như vậy thì không được vì trên mạng đã có (vào Site của TexLive là thấy)

vanchutr


PS: bài chuyển bởi kyanh
PS: thầy Chú dùng bộ gõ của diễn đàn nhé. Dùng bộ gõ ngòai với bảng mã unicode tổ hợp chữ rồng rắn ở một số trình duyệt rất khó coi