VietTUG.org - old forum

id = 1072, parent = 1070, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.105, time = 2006/01/28 (1138398268) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
ai gửi email cho bác với cái địa chỉ đó thì bác sẽ nhận được mail ở yahoo box của bác. cái đó gọi là forward Vậy thôi! Chỉ có cái đuôi viettug.org là kêu một tí, riêng một tí, phải kô?