VietTUG.org - old forum

id = 1066, parent = 1063, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/28 (1138397195) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Vậy thì [email protected] nhé. Mail là cuong3652000 a còng ya hu chấm com. Cảm ơn kyanh nhiều nhé.