VietTUG.org - old forum

id = 1063, parent = 1062, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.105, time = 2006/01/28 (1138396675) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Đâu mà có nhiều. Ai xin sớm thì có sớm

Trước khi duyệt cho bác cuong, xin bác cho biết thêm:
- cái tên ngắn ngắn cho dễ nhớ, ví dụ cuong#viettug.org. Hay là vẫn cứ giữ như vậy?
- địa chỉ email của bác là gì? để cái mới forward qua cái đó!

PS: cái [email protected] chỉ làm nhiệm vụ forward thôi nha. Khi gửi email trên diễn đàn nhớ bỏ đi a còng nếu không sẽ bị spam!!!