VietTUG.org - old forum

id = 1062, parent = 1056, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/28 (1138396417) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này thú vị đấy, vì như thế sẽ góp phần "quảng bá" cho trang web của chúng ta đúng không? Cho mình đăng ký nhé. Hãy là [email protected] nhé.