VietTUG.org - old forum

id = 1060, parent = 1059, thread = 786, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.91, time = 2006/01/27 (1138347335) ,
subject = Re:@Kính gửi thầy Chú, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Xin lỗi Kỳ Anh nhé!
Muốn gửi ví dụ thì Kỳ Anh bảo dùng môi trường code! Vậy mở môi trường code như thế nào? Hãy chỉ thêm để tôi còn biết cách.
Cám ơn Kỳ Anh.
[code]
% Đây là ví dụ về môi trường code khi dùng trong diễn đàn
% \begin{document} ...
[/code]
cho ra
% Đây là ví dụ về môi trường code khi dùng trong diễn đàn
\begin{document} ...


Bên trong môi trường đó, Thầy nhớ ngắt dòng, một dòng tối đa khoảng 16-20 từ -- nếu không thì người dùng trình duyệt IE sẽ rất khó xem.
Về chuyện hai cái đĩa CD mình đã gửi không rõ Kỳ Anh đã nhận được chưa. Nếu chưa thì báo cho mình biết để còn liệu đường. Tôi cũng có gởi cho Cường đĩa khác mà Cường cũng đã nhận.
Em đã trả lời ở trên!
Thân,
vanchutr.

PS: Có bạn nhận xét bài viết rất tầm thường? Cũng đành vậy thôi? Bước đầu mà? Tết gà chúc Kỳ Anh đừng mắc cúm gà để còn làm Admin chứ!
Thầy ơi, em hỏng có nói dzậy nhe Em hay nóng tính, một phần vì mấy hôm nay dùng đường truyền 56kb ở nhà rất chậm. Có lần thầy gửi hai topics cho cùng chủ đề làm em... phát cáu (em nói thiệt). Nhưng mà thầy đừng có giận em nói vậy. Thầy mà bỏ đi thì em chỉ có nước sầu hè sầu xuân luôn!

Các ví dụ của thầy cho rất nhiều, không hề tầm thường ( nhất là ví dụ về powerdot). Thầy cần lưu ý về chuyện biên dịch trên hệ thống của thầy và hệ thống khác nữa. Có chút khác biệt. Ngoài ra, để ví dụ của thầy tương thích tốt nhất, thầy nên làm cho nó thật gọn nhẹ! (Mà thầy cũng đã làm khi cho cả ví dụ nhẹ và ví dụ nặng )

Cám ơn thầy rất nhiều và thầy đừng có giận em! Ra Tết có ADSL rồi nên chắc hỏng có cúm gà đâu