VietTUG.org - old forum

id = 1042, parent = 0, thread = 1042, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.252, time = 2006/01/25 (1138196288) ,
subject = TODO: dịch thuật, hits = 2506, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ dịch tài liệu hướng dẫn đi cùng với gói fancybox, bác kyanh thấy thế nào?
Mần bibtex và makeindex đi bác. Thấy có ích hơn.

Vả lại, chuyện dịch tài liệu kô kinh tế lắm. /me thấy làm các ví dụ như cuong12giaitich đã nêu có lợi hơn. Nên suy nghĩ tiếp ý tưởng này: LINK_HERE